Вступна компанія       2019-2020

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  • на основі базової загальної середньої освіти, 
  • на основі повної загальної середньої освіти, 
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • на основі вищої освіти

галузь знань 19. "Архітектура та будівництво"

спеціальність: 192. "Будівництво і цивільна інженерія"

Спеціалізації:

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Виготовлення будівельних деталей та конструкцій

Маркетинг і ціноутворення в будівництві

Технічна експертиза будівель та споруд


Шановні абітурієнти!

 Є декілька вагомих причин після закінчення школи продовжити своє навчання в ЗВО "Криворізький будівельний коледж":

- цікаві та потрібні спеціальності та спеціалізації, які є основою будівельного виробництва;- навчання як на бюджетній так і на контрактній основі;

- під час виробничої практики у Вас є можливість здобути додаткову робітничу професію (маляр, штукатур, лицювальник, арматурник, монтажник) та отримати відповідне посвідчення про присвоєння розряду;- отримання випускниками диплому державного зразка;

- після закінчення коледжу обов'язкове забезпечення першим робочим місцем;

- надання виключного права після отримання диплому продовжити освіту у ДВНЗ "Криворізький національний університет" та ДВНЗ "Придніпровська академія будівництва і архітектури", вступаючи на ІІІ курс і склавши екзамени зі спеціальності;

- гарні умови і можливість не тільки для навчання, а й відпочинку студентів: до Ваших послуг спортивні секції з волейболу, баскетболу, тенісу, футболу, художня самодіяльність, участь у дослідницькій роботі тощо.

Чому для навчання потрібно обрати саме ЗВО "Криворізький будівельний коледж"?

Навчання у коледжі повністю безоплатне 

Виплачується стипендія 

Випускники забезпечуються першим робочим місцем 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ:

з 01.06.2020 по 31.08.2020

понеділок-п'ятниця - з 8.30 год. до 15.00 год.;

субота - з 8.30 год. до 15.00 год.;
неділя - вихідний;

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Математика» для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Українська мова» для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Математика» для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Українська мова та література» для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Фізика» для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Історія України» для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Українська мова» для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Обсяги регіонального замовлення

Строки прийому заяв та документів

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денну та заочну форму навчання:

на основі базової загальної середньої освіти (після закінчення 9 і 10 класів): 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (після закінчення професійно-технічного навчального закладу):

на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів): 

Вступні випробування 2020

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

на основі базової загальної середньої освіти              (після закінчення 9 і 10 класів): 

українська мова (диктант)

математика (усно)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (після закінчення професійно-технічного навчального закладу):

фахове вступне випробування (тести) - обов'язково

українська мова (диктант)

АБО

ЗНО (Українська мова)

на основі повної загальної середньої освіти                    (після закінчення 11 класів): 

сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019, 2020 року):

з української мови та літератури (обов'язково)

математики, фізики, історії України (на вибір)

АБО

вступні іспити з української мови (обов'язково) 

 математики, фізики, історії України  (на вибір)

Обчислення конкурсного балу

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому

Консультаційний центр

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

Заклад вищої освіти «Криворізький будівельний коледж» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту. 

Порядок пільгового кредитування для здобуття вищої освіти

Рішення приймальної комісії 2020

Протокол № 1 від 10.02.2020 року

Протокол № 2 від 17.02.2020 року

Протокол № 3 від 16.03.2020 року

Протокол № 4 від 26.03.2020 року

Протокол № 5 від 25.05.2020 року

Протокол № 6 від 26.06.2020 року

Протокол № 7 від 13.07.2020 року

Протокол № 8 від 21.07.2020 року

Протокол № 9 від 23.07.2020 року

Протокол № 10 від 29.07.2020 року

Протокол № 11 від 31.07.2020 року

Протокол № 12 від 05.08. 2020 року

Рейтингові списки 2020

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому

Рейтинговий список вступників (на основі базової загальної середньої освіти) : 

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти: 

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник") денна форма здобуття освіти: 

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти: 

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти:  

Рекомендації до зарахування 2020

Список рекомендованих до зарахування (на основі базової загальної середньої освіти):  

Список рекомендованих до зарахування (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти - бюджет:  

Список рекомендованих до зарахування (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти - контракт:

Список рекомендованих до зарахування (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:  

Список рекомендованих до зарахування (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:  

Список рекомендованих до зарахування (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Наказ про зарахування 2020

Наказ про зарахування на навчання (на основі базової загальної середньої освіти):   

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт: