Вступна компанія                   2019-2020

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

галузь знань 19. "Архітектура та будівництво"

спеціальність: 192. "Будівництво і цивільна інженерія"


Спеціалізації:

     "Будівництво і експлуатація будівель і споруд"

     "Технічна експертиза будівель і споруд"

     "Маркетинг і ціноутворення в будівництві"

     "Виготовлення деталей і  залізобетонних конструкцій"

Шановні абітурієнти!

 Є декілька вагомих причин після закінчення школи продовжити своє навчання в ЗВО "Криворізький будівельний коледж":- цікаві та потрібні спеціальності та спеціалізації, які є основою будівельного виробництва;- навчання як на бюджетній так і на контрактній основі;- під час виробничої практики у Вас є можливість здобути додаткову робітничу професію (маляр, штукатур, лицювальник, арматурник, монтажник) та отримати відповідне посвідчення про присвоєння розряду;- отримання випускниками диплому державного зразка;- після закінчення коледжу обов'язкове забезпечення першим робочим місцем;- надання виключного права після отримання диплому продовжити освіту у ДВНЗ "Криворізький національний університет" та ДВНЗ "Придніпровська академія будівництва і архітектури", вступаючи на ІІІ курс і склавши екзамени зі спеціальності;- гарні умови і можливість не тільки для навчання, а й відпочинку студентів: до Ваших послуг спортивні секції з волейболу, баскетболу, тенісу, футболу, художня самодіяльність, участь у дослідницькій роботі тощо.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ:

понеділок-п'ятниця - з 8.30 год. до 16.00 год.;

субота - з 8.30 год. до 15.00 год.;
неділя - вихідний;

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Математика» для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА співбесід з дисципліни «Математика» для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА вступних іспитів з дисципліни «Математика» для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА співбесід з дисципліни «Математика» для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА фахового вступного випробування на навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на основі кваліфікації «кваліфікований робітник» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство»  

Обсяги регіонального замовлення

Строки прийому заяв

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну та заочну форму навчання

Вступні випробування

на базі 9 класів:
українська мова, математика

на базі ПТУ:                                           фахове вступне випробування,                українська мова

на базі 11 класів:                      сертифікати ЗНО (2017, 2018, 2019 року) 

з української мови (обов'язково) 

математики, фізики, історії України (на вибір) 

Обчислення конкурсного балу

Консультаційний центр

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 .

ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту.

Порядок пільгового кредитування для здобуття вищої освіти

Рішення приймальної комісії 

Рейтингові списки

Рейтинговий список вступників (на основі базової середньої освіти) бюджет: 

Рейтинговий список вступників (на основі повної середньої освіти) бюджет: 

Рейтинговий список вступників (на основі кваліфікованого робітника) бюджет: 

Рейтинговий список вступників (на основі кваліфікованого робітника) контракт: 

Рекомендації до зарахування

Список рекомендованих до зарахування                                                                  (на основі базової середньої освіти) бюджет:  

Список рекомендованих до зарахування                                                                  (на основі повної середньої освіти) бюджет:  

Список рекомендованих до зарахування                                                                  (на основі кваліфікованого робітника) бюджет:  

Список рекомендованих до зарахування                                                                   (на основі кваліфікованого робітника) контракт:  

Наказ про зарахування

Наказ про зарахування на навчання (на основі базової середньої освіти) бюджет:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної середньої освіти) бюджет:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі кваліфікованого робітника) бюджет:   

Наказ про зарахування на навчання (на основі кваліфікованого робітника) контракт: