Криворізький будівельний фаховий коледж

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Ознайомитися з освітньо-професійною програмою підготовки можна за посиланням:

Технік будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; будівництво підприємств енергетики, добувної і обробної промисловості; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам'яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт. 

Знання і практичні навички дають можливість випускникам працювати в будівельних організаціях на посадах бригадира, майстра, виконроба, спеціалістами у відділах будівельних організацій (вироб-ничо-технічному, матеріально-технічному забезпечення, відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці), в експлуатаційних організаціях (житлово-експлуа-таційних об'єднаннях, житлово-ко-мунальних конторах), на промислових підприємствах у відділах капітального будівництва, в ремонтно-будівельних цехах на посадах техніків, майстрів, виконробів, в сільськогосподарських підприємствах на посадах заступника голови з будівництва та виконроба; в проектних організаціях на посадах техніків-проектувальників, в бюро технічної інвентаризації, конторах та відділах держмайна.

Практичні навички в будівельних професій надають можливість випускнику самостійно виконувати ремонт своєї оселі, будувати будинки, дачу, гараж або працювати високо­кваліфікованим фахівцем з будівельних професій.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, серед них: метрологія і стандартизація, інженерне креслення, будівельні конструкції, будівельна механіка, будівельне матеріалознавство, основи розрахунку будівельних конструкцій, основи охорона праці, санітарно-технічне обладнання будівель, інженерна геодезія, економіка будівництва, основи систем автоматизованого проектування, технологія та організація будівельного виробництва, електротехніка в будівництві, будівельна техніка.

Професійне призначення техніка - будівельника


Технік будівельник здійснює професійну діяльність в галузі будівництва для:

 • Розробки проектно - конструкторскої, проектно - технологічної документації;
 • Виконання робіт з прив'язки будівель до будівельних майданчиків;
 • Обробки проектно - кошторисної документації;
 • Забезпечення правильного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і напів фабрикатів;
 • Забезпечення будівельно - монтажних робіт машинами, механізмами та транспортом;
 • Забезпечення організаційно - технологічних заходів будівельного виробництва ;
 • Забезпечення виробничої дисципліни на ділянці і створення сприятливих психологічних умов стимулювання праці;
 • Забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві;
 • Догляду за станом будівель і споруд;
 • Проведення ремонтних робіт;
 • Здійснення контролю за ходом будівництва, правильності виконання робіт на об'єкті;
 • Здійснення контролю за якістю виконання будівельно - монтажних робіт;


Технік будівельник працює:

 • Будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форм власності
 • В проектних і конструкторських організаціях.


На первинних посадах:

 • технік - будівельник
 • технік - доглядач
 • доглядач будови
 • технік - проектувальник
 • технік - лаборант (будівництво),
 • технік з нормування праці
 • технік з підготовки виробництва