Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил провадження академічної діяльності, які є обов'язковими для всіх учасників (суб'єктів) такої діяльності та спрямовані на забезпечення довіри до результатів навчання, досліджень та творчості. 


Наказ про комісію з академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність в Криворізькому будівельному фаховому коледжі