Вступна компанія 2023

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  • на основі базової середньої освіти,
  • на основі повної загальної (профільної) середньої освіти,
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • на основі вищої освіти

галузь знань 19. "Архітектура та будівництво"

спеціальність: 192. "Будівництво і цивільна інженерія"

Освітня програма підготовки:

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Строки прийому заяв та документів 2022 

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денну та заочну форму навчання:

на основі базової середньої освіти (після закінчення 9 і 10 класів)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО: 

Запрошуємо на реєстрацію електронних кабінетів: з 23 червня 2022 року.

Прийом документів: з 30 червня по 13 липня 2022 року

Проведення індивідуальної усної співбесіди: з 14 липня по 21 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 26 липня 2022 року

Зарахування вступників: 30 липня 2022 року

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (після закінчення 11 класів)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО: 

Запрошуємо на реєстрацію електронних кабінетів: з 01 липня 2022 року.

Прийом документів вступників за індивідуальною усною співбесідою: з 14 липня по 05 серпня 2022 року

Прийом документів вступників за результатами ЗНО або мультипредметного тесту : з 14 липня по 31 серпня 2022 року

Проведення індивідуальної усної співбесіди: з 08 серпня по 16 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 01 вересня 2022 року

Зарахування вступників: 08 вересня 2022 року

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (після закінчення професійно-технічного навчального закладу)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО:

Прийом документів: з 14 липня по 13 серпня 2022 року

Проведення індивідуальної усної співбесіди: з 15 серпня по 23 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 26 серпня 2022 року

Зарахування вступників: 29 серпня 2022 року

Вступні випробування 2022

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;


на основі базової середньої освіти

(після закінчення 9 і 10 класів):

індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики


на основі повної загальної (профільної) середньої освіти

(після закінчення 11 класів):

сертифікати ЗНО (2019, 2020, 2021 року):

з української мови або з української мови та літератури (обов'язково)

математики, фізики, історії України (на вибір)

АБО

МПТ (Мультипредметний тест) 2022

АБО

індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

(після закінчення професійно-технічного навчального закладу):

індивідуальна усна співбесіда з української мови


Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження - для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2022 року);

3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього - свідоцтво, атестат, диплом;

4. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2019-2022 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (6 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред'явлення оригіналів не приймаються! 

СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

(згідно наказу №226 від 24.09.2021 р.)

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ:

з 20.06.2022 по 31.08.2022

понеділок-п'ятниця - з 8.30 год. до 15.00 год.;

субота - з 8.30 год. до 15.00 год.;

неділя - вихідний;

Правила прийому 2022

ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Переглянути та скачати зразок мотиваційного листа можна за посиланням:

Додатки до мотиваційного листа можуть включати усі досягнення вступника протягом навчання у закладі освіти та позашкільного життя, включаючи громадські, культурні та спортивні досягнення вступника. 

Адреса надсилання мотиваційних листів та додатків до них  krbudcollege@gmail.com

Чому для навчання потрібно обрати саме ЗВО "Криворізький будівельний коледж"?

Навчання у коледжі повністю безкоштовне

Виплачується стипендія 

Цікаве студентське життя

Випускники забезпечуються першим робочим місцем

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" запрошує на навчання

Шановні абітурієнти!!!

Є декілька вагомих причин після закінчення школи продовжити своє навчання в ЗВО "Криворізький будівельний коледж":

- цікаві та потрібні спеціальності та спеціалізації, які є основою будівельного виробництва;- навчання як на бюджетній так і на контрактній основі;

- під час виробничої практики у Вас є можливість здобути додаткову робітничу професію (маляр, штукатур, лицювальник, арматурник, монтажник) та отримати відповідне посвідчення про присвоєння розряду;- отримання випускниками диплому державного зразка;

- після закінчення коледжу обов'язкове забезпечення першим робочим місцем;

- надання виключного права після отримання диплому продовжити освіту у ДВНЗ "Криворізький національний університет" та ДВНЗ "Придніпровська академія будівництва і архітектури", вступаючи на ІІІ курс і склавши екзамени зі спеціальності;

- гарні умови і можливість не тільки для навчання, а й відпочинку студентів: до Ваших послуг спортивні секції з волейболу, баскетболу, тенісу, футболу, художня самодіяльність, участь у дослідницькій роботі тощо;

- надання жилої площі у гуртожитку здобувачів освіти Закладу вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" відбувається на підставі їх заяв та відповідно до укладених договорів на проживання у гуртожитках інших закладів освіти.  


Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової середньої освіти

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Обсяги регіонального замовлення на 2022 році


Розклад вступних випробування 2022

на основі базової середньої освіти

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Обчислення конкурсного балу

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому 

Консультаційний центр

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

Заклад вищої освіти «Криворізький будівельний коледж» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту. 

Рейтингові списки 2022

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому

Рейтинговий список вступників (на основі базової середньої освіти) 

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) денна форма здобуття освіти:  

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти:  

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) заочна форма здобуття освіти: 

Рекомендації до зарахування 2022

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі базової середньої освіти):

Переглянути рейтинговий список рекомендованих на зарахування (бюджет)

Переглянути рейтинговий список рекомендованих на зарахування (контракт)

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) денна форма здобуття освіти:

Переглянути рейтинговий список рекомендованих на зарахування (бюджет)

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Накази про зарахування 2022

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) денна форма здобуття освіти:

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної (профільної) середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт: