Вступна компанія 2021-2022

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  • на основі базової загальної середньої освіти,
  • на основі повної загальної середньої освіти,
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • на основі вищої освіти

галузь знань 19. "Архітектура та будівництво"

спеціальність: 192. "Будівництво і цивільна інженерія"

Спеціалізації (освітня програми підготовки):

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Виготовлення будівельних деталей та конструкцій

Маркетинг і ціноутворення в будівництві

Технічна експертиза будівель та споруд

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" запрошує на навчання

Ваш заголовок

Тут зачинається ваш текст. Натисніть тут і почніть писати. Тимэам тинкидюнт вяш ты ючю ийжквюы факёльиси рыпудяары эи эи йужто зэнтынтиаэ эжт ан мюкиуж граэкйж мэль про экз жкрибэнтур интылльэгэбат но ыльигэнди янвыняры мэдиокретатым зыд про модо адхюк зэнтынтиаэ ед йн натюм нолюёжжэ янтэрэсщэт.