Вступна компанія 2021-2022

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

  • на основі базової загальної середньої освіти,
  • на основі повної загальної середньої освіти,
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
  • на основі вищої освіти

галузь знань 19. "Архітектура та будівництво"

спеціальність: 192. "Будівництво і цивільна інженерія"

Освітня програма підготовки:

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Строки прийому заяв та документів 2022 

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денну та заочну форму навчання:

на основі базової загальної середньої освіти (після закінчення 9 і 10 класів)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО: 

Запрошуємо на реєстрацію електронних кабінетів: з 23 червня 2022 року.

Прийом документів: з 30 червня по 13 липня 2022 року

Проведення вступних іспитів: з 14 липня по 23 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 26 липня 2022 року

Зарахування вступників: 30 липня 2022 року

на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО: 

Запрошуємо на реєстрацію електронних кабінетів: з 01 липня 2022 року.

Прийом документів вступників за іспитами: з 14 липня по 26 липня 2022 року

Прийом документів вступників за результатами ЗНО: з 14 липня по 03 серпня 2022 року

Проведення вступних іспитів: з 21 липня по 02 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 08 серпня 2022 року

Зарахування вступників: 15 серпня 2022 року

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (після закінчення професійно-технічного навчального закладу)

на денну форму навчання - БЕЗКОШТОВНО:

Прийом документів: з 15 липня по 14 серпня 2022 року

Проведення вступних іспитів: з 15 серпня по 23 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингових списків: 26 серпня 2022 року

Зарахування вступників: 30 серпня 2022 року

Вступні випробування 2021

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

на основі базової загальної середньої освіти

(після закінчення 9 і 10 класів):

українська мова (диктант)

математика (усно)

на основі повної загальної середньої освіти

(після закінчення 11 класів):

сертифікати ЗНО (2019, 2020, 2021, 2022 року):

з української мови або з української мови та літератури (обов'язково)

математики, фізики, історії України (на вибір)

АБО

вступні іспити з української мови (обов'язково)

математики, фізики, історії України (на вибір)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

(після закінчення професійно-технічного навчального закладу):

фахове вступне випробування (тести) - обов'язково

українська мова (диктант)

АБО

ЗНО (Українська мова) або ЗНО (Українська мова і література)

Перелік документів для вступу

на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 

1. Копія документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

2. Копія свідоцтва про народження - для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2022 року);

3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього - свідоцтво, атестат, диплом;

4. Копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2019-2022 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

7. Медична довідка за формою 086-о;

8. Копія довідки про щеплення;

9. Кольорові фотокартки 3х4 (6 шт.);

10. Копія документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

Документи, зазначені в пунктах 1-4, без пред'явлення оригіналів не приймаються! 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ:

з 20.06.2022 по 31.08.2022

понеділок-п'ятниця - з 8.30 год. до 15.00 год.;

субота - з 8.30 год. до 15.00 год.;

неділя - вихідний;

Правила прийому 2022

Чому для навчання потрібно обрати саме ЗВО "Криворізький будівельний коледж"?

Навчання у коледжі повністю безкоштовне

Виплачується стипендія 

Цікаве студентське життя

Випускники забезпечуються першим робочим місцем

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж" запрошує на навчання

Шановні абітурієнти!!!

Є декілька вагомих причин після закінчення школи продовжити своє навчання в ЗВО "Криворізький будівельний коледж":

- цікаві та потрібні спеціальності та спеціалізації, які є основою будівельного виробництва;- навчання як на бюджетній так і на контрактній основі;

- під час виробничої практики у Вас є можливість здобути додаткову робітничу професію (маляр, штукатур, лицювальник, арматурник, монтажник) та отримати відповідне посвідчення про присвоєння розряду;- отримання випускниками диплому державного зразка;

- після закінчення коледжу обов'язкове забезпечення першим робочим місцем;

- надання виключного права після отримання диплому продовжити освіту у ДВНЗ "Криворізький національний університет" та ДВНЗ "Придніпровська академія будівництва і архітектури", вступаючи на ІІІ курс і склавши екзамени зі спеціальності;

- гарні умови і можливість не тільки для навчання, а й відпочинку студентів: до Ваших послуг спортивні секції з волейболу, баскетболу, тенісу, футболу, художня самодіяльність, участь у дослідницькій роботі тощо.

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

Обсяги регіонального замовлення на 2022 році


Розклад вступних випробування 2022


Обчислення конкурсного балу

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов та Правил прийому 

Консультаційний центр

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

Заклад вищої освіти «Криворізький будівельний коледж» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту. 

Рішення приймальної комісії 2022

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Протокол № 6

Рейтингові списки 2022

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому

Рейтинговий список вступників (на основі базової загальної середньої освіти) 

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти:  

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Рейтинговий список вступників (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти:  

Рейтинговий список вступників (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти: 

Рекомендації до зарахування 2022

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі базової загальної середньої освіти):


Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти:


Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Список рекомендованих на зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Накази про зарахування 2022

Наказ про зарахування на навчання (на основі базової загальної середньої освіти):  


Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) денна форма здобуття освіти:

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) денна форма здобуття освіти:

Наказ про зарахування на навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) заочна форма здобуття освіти - контракт:

Наказ про зарахування на навчання (на основі повної загальної середньої освіти) заочна форма здобуття освіти - контракт: