Освітньо-професійні програми підготовки

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра

Спеціальність : Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"