Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж"

Технічна експертиза будівель та споруд

Технік-будівельник-експерт може виконувати такі роботи: проводити обстеження і випробування будівель і споруд, давати висновки про їх надійність, відповідність вимогам будівельних норм, якості і можливості їх експлуатації.

Надає характеристику буді-вель і споруд за окремими їх елементами, матеріалами; визначає стан зношення окремих елементів у відповідності з їх технічним станом, дає заключення на проведення робіт по закріпленню, заміні конструктивних елементів, реконструкцію будівель і споруд, можливості їх розширення, надбудови та зносу.

Бере участь у проектуванні цих робіт, в обчисленні їх вартості, а також у прийомі будівель і споруд в експлуатацію після їх будівництва, реконструкції, розширення. Може працювати у відділах капітального будівництва під-приємств і організацій, у житлово-експлуата-ційних конторах, бюро технічної інвентаризації, відділах фондів держмайна, в організаціях, які займаються приватизацією будівель і споруд.

Технічна експертиза будівель (споруд) проводиться з метою виявлення фактичного технічного стану будівельних конструкцій, визначення дійсної несучої здатності конструктивних елементів з урахуванням діючих навантажень і даних натурного обстеження (Оцінка залишкового ресурсу). Практичним результатом роботи експертів є розробка технічних рішень по усуненню виявлених при обстеженні дефектів і пошкоджень, а також складання рекомендацій щодо подальшої експлуатації об'єкта. 

Технічна детальна експертиза будівлі і споруди включає в себе:

- Вимірювальні роботи - складання планів по поверхах, обмірні роботи фасадів, розрізів і вузлів. Вартість цієї виробленої роботи визначається за геометричними розмірами будівлі та її функціонального призначення;

- Проведення вибіркового розкриття залізобетонних конструкцій, визначення кількості використовуваної арматури, її діаметра від товщини шару бетону і його глибини карбонізації;

- Взяти стружку з металевих конструкцій для визначення її хімічного складу;

- Вибір зразка металу для проведення з ним лабораторних випробувань;

- Провести інструментальне випробування для визначення надійності конструкції, його ультразвукове обстеження, випробування на виривання, відбір необхідних зразків;

- Виборче відкопування контрольних шурфів, необхідних для обстеження фундаменту і грунту основи будівлі. Відбір грунту проводиться для лабораторного дослідження, щоб визначити його фізичні і механічні характеристики.

- Проведення точних розрахунків самих навантажених конструкцій споруди;

- Складання доскональної карти дефектів і руйнувань з прийнятими позначеннями, а також посиланням на фотографії, що підтверджують цей факт;

- Зробити висновок з висновком про технічний стан конструкції або будівлі, а також необхідні рекомендації по подальших робіт, необхідному ремонту або посилення будівлі.