Положення про організацію

Положення  

Заклад вищої освіти "Криворізький будівельний коледж"

1. Положення про організація освітнього процесу.

2. Положення педагогічну раду коледжу.

3. Положення про методичну раду коледжу.

4. Положення про циклову комісію.

5. Положення про раду студентського самоврядування.

6. Положення про робочі органи.

7. Положення про бібліотеку коледжу.

8. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

9. Положення про приймальну комісію.

10. Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи.

11. Положення про апеляційну комісію.

12. Положення про студентське самоврядування.