Положення про організацію

Положення  

Криворізький будівельний фаховий коледж

1. Положення про організація освітнього процесу.

2. Положення педагогічну раду коледжу

3. Положення про методичний кабінет коледжу

4. Положення про циклову комісію

5. Положення про методичну роботу

6. Положення про адміністративну раду

7. Положення про бібліотеку коледжу

8. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

9. Положення про приймальну комісію (скасовано)

10. Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи

11. Положення про апеляційну комісію (скасовано)

12. Положення про організацію та проведення самостійної роботи здобувачів освіти

13. Положення навчальні кабінети і лабораторії

14. Положення про атестацію навчальних кабінетів

15. Положення про класного керівника

16. Положення про раду класних керівників

17. Положення рейтингову систему оцінки роботи викладача

18. Положення про відділення 

19. Положення про стипендіальну комісію

20. Положення про раду профілактики правопорушень

21. Положення про навчальну частину

22. Положення про коледж

23Положення про організацію фізичного виховання і спорту

24. Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів освіти

25. Положення про державну  атестацію здобувачів освіти

26. Положення про курсове проектування

27. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

28. Положення про систему оцінювання якості знань здобувачів освіти

29. Положення про проведення практики здобувачів освіти

30. Положення про адміністративно-господарську  частину

31. Положення про академічну доброчесність (скасовано)

32. Положення про архів коледжу

33. Положення про надання дозволу на вільне відвідування занять здобувачами освіти

34. Положення про внутрішньо-коледжний контроль

35. Положення про дипломне проектування

36. Положення про експертну комісію

37. Положення про комісію з питань охорони праці

38. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

39. Положення про організацію чергування педагогічних працівників

40. Положення про отримання і використання благодійних внесків від юридичних та фізичних осіб

41. Положення про перевірку залишкових знань здобувачів освіти

42. Положення про порядок використання коштів, передбачених на  надання матеріальної допомоги

43. Положення про службу охорони праці

44. Положення формування рейтингу успішності здобувачів освіти

51.  Положення про підготовчі курси з підготовки до вступу ЗВО "Криворізький будівельний коледж"