Всеукраїнський онлайн-конкурс з хімії, біології та екології

01.03.2021

Неодноразово студенти ЗВО "Криворiзький будiвельний коледж" пiд керiвництвом викладача - Мiнченко Тетяни Миколаiвни брали участь в рiзних конкурсах, олiмпiадах, виставках, наукових конференцiях, отримуючи нагороди. Так, у Всеукраiнському онлайн - конкурсi з хiмii, бiологii та екологii: "Вода є життя" взяли участь 32 студенти.

Дипломи І ступеня отримали: Огур Олекса, Ткач Валерія.

Дипломи ІІІ ступеня отримали: Піскун Уляна, Грамм Аліна, Єленич Ірина, Руденко Вікторія, Кривонос Валентин, Семенець Анастасія, Сергійчук Єлизавета, Дєєва Валерія.

22 учасники отримали «Призерськi сертифiкати»: Рудий Давид, Меркухiн Iлля, Беляев Сергiй, Якобiнчук Анна, Сержантов Володимир, Педан Дар'я, Немченко Вадим, Коляда Вiкторія, Кондзера Вiкторія, Фанда Данило, Романова Вiкторія, Корепiна Свiтлана, Салогуб Владислав, Берг Тамiла, Семеняка Ростислав, Настусенко Андрiй, Єрмоленко Лолiта, Дєєв Артем, Iванова Анастасiя, Полiкарпов Артем, Стороженко Арсенiй, Кузнецов Микола.