Міжрегіональна науково- творча очно-заочна конференція "Україна єдина - творчість молодих"

16.02.2021

ЗВО «Криворізький будівельний коледж» 25 лютого 2021 року запрошує прийняти участь у ІІІ турі Міжрегіональної науково- творчої очно-заочної конференції «Україна єдина -творчість молодих».

Тема «Реконструкції промислових галузей України: проблеми та шляхи вирішення»

Запрошуємо здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, взяти участь у Конференції.

На Конференцію подаються самостійно підготовлені роботи Учасників з актуальних проблем у галузі природничо-математичних, техніко-технологічних, економічних, соціально-гуманітарних наук, які є пошуковими або творчими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, можливо впроваджені у виробництво або застосовані у освітньому процесі.

Мета конференції:

- виявлення наукового і творчого потенціалу здобувачів освіти, забезпечення трибуни для вільного обміну думками;

- стимулювання і підтримка науково-творчої діяльності молоді, сприяння професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи та самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем;

- об'єднання широкого кола здобувачів освіти на основі спільного інтересу до науки.