Циклові комісії коледжу

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

голова циклової комісії: Воронова Марина Володимирівна

Головна мета роботи комісії: 

Перелік дисциплін, які викладаються викладачами циклової комісії:

 • українська мова 
 • українська література
 • історія України
 • всесвітня історія
 • зарубіжна література
 • іноземна мова
 • математика
 • інформатика
 • фізика і астрономія
 • хімія
 • біологія і екологія
 • громадянська освіта
 • географія
 • соціологія
 • основи комп'ютерних технологій
 • фізична культура
 • захист Вітчизни
 • культурологія
 • економічна теорія
 • основи екології
 • основи правознавства
 • вища математика
 • технології
 • основи філософських знань
 • хімія в будівництві
 • фізика в будівництві
 • українська мова за профспрямуванням
 • іноземна мова за профспрямуванням
 • безпека жіттєдіяльності
 • хімія силікатів і аналітична хімія

Циклова комісія "Архітектури і графіки"

голова циклової комісії: Мазурова Анжела Петрівна

Головна мета роботи комісії: 

Перелік дисциплін, які викладаються викладачами циклової комісії:

 • вступ до спеціальності
 • інженерне креслення
 • будівельні конструкції
 • метрологія і стандартизація
 • інженерна геодезія
 • основи систем автоматизованого проектування

Циклова комісія спецвиробничих дисциплін

Голова циклової комісії: Баранова Лариса Вікторівна

Головна мета роботи комісії: 

Перелік дисциплін, які викладаються викладачами циклової комісії:

 • технологія і організація будівельного виробництва
 • економіка в будівництві
 • основи охорона праці
 • охорона праці в галузі
 • основи підприємства і управлінської діяльності
 • економіка будівництва
 • ціноутворення в будівництві
 • експлуатація будівель і споруд
 • технологія ремонтно-будівельних робіт
 • економіка і планування підприємства
 • менеджмент

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін 

голова циклової комісії: Цитович Ангеса В'ячеславівна

Головна мета роботи комісії: 

Перелік дисциплін, які викладаються викладачами циклової комісії:

 • теоретична механіка
 • опір матеріалів
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • основи розрахунку будівельних конструкцій
 • санітарно-технічне обладнення будівель
 • електротехніка в будівництві
 • електротехніка і основи промислової електроніки
 • нові будівельні матеріали

Циклова комісія технологічних дисциплін

голова циклової комісії: 

Головна мета роботи комісії: 

Перелік дисциплін, які викладаються викладачами циклової комісії:

 • термодинаміка і основи теплотехніки
 • технологія будівельних матеріалів
 • практикум з технології будівельних матеріалів
 • теплотехнічне обладнання підприємств
 • металознавство і зварювання
 • механічне устаткування підприємств
 • автоматизація технологічних процесів виробництва будконструкцій
 • технологія будівельних деталей і конструкцій
 • технологічні лінії виготовлення будівельних деталей і конструкцій
 • технологічні лінії. організація виробництва
 • практикум з контролю виробництва будівельних деталей і конструкцій